CHẤT LƯỢNG

15 năm bảo hành chính hãng

15 Jahre Herstellergarantie

Hiệu suất cao và chất lượng cao

Axitec bảo hành trong thời gian 15 năm rằng các mô-đun quang điện của dòng sản phẩm AC sẽ không bị lỗi về vật liệu và trong quá trình sản xuất. Cơ sở cho điều này dựa trên việc sử dụng vật liệu chất lượng cao và qui trình kiểm tra chất lượng liên tục trong và sau quá trình sản xuất.

Nhờ đó, các khách hàng của AXITEC đã luôn ^n tưởng vào các ^êu chuẩn chất lượng cũng như hiệu suất của sản phẩm trong nhiều năm qua.Đảm bảo hiệu suất cao

AXITEC'S linear performance guarantee

AXITEC bảo hành hiệu suất tuyến tính

Chất lượng cao có nghĩa là hiệu suất cao. Chất lượng hệ thống của chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới, theo đó chúng tôi có thể đảm bảo cho khách hàng của mình sản phẩm luôn có hiệu suất cao hơn - và điều này được dựa trên cơ sở kiểm tra chính xác hàng năm. Với tư cách là khách hàng, bạn được quyền yên tâm rằng sản lượng của hệ thống năng lượng mặt trời của bạn được bảo đảm trong khoảng thời gian 25 năm.

Sau năm đầu ^ên, AXITEC đảm bảo hiệu suất 97% công suất danh nghĩa ban đầu, sau đó giảm sản lượng tối đa 0,5% mỗi năm ^ếp theo. Do đó, vào cuối thời hạn 25 năm, khách hàng được đảm bảo hiệu suất ít nhất 85% công suất danh nghĩa ban đầu.